Szolgáltatásaink

Internet

Előzetes előfizetői tájékoztatás:

Általános szerződési feltételek:

ÁSZF-ek elérhetősége

Előfizetői szerződés minta:

Előfizetői szerződés

Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

 a.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom meghatározás és előfizetési díj:

Területi megjelölés: Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg
Hozzáférési mód: kábel modemes

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN
Díjcsomag neve Mininet Optinet Econet Profinet Maxinet
Maximális letöltési sebesség (Mbps) 30 40 50 60 70
Maximális feltöltési sebesség (Mbps) 5 5 5 6 6
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 20 25 30 35 40
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 2 2 2 2
Minimális letöltési sebesség (Mbps) 0,25 0,25 0,5 0,5 1
Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető
Késleltetés (Körbejárási) (ms) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) (ms) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Csomagvesztés (10-3) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:
Web böngészés igen igen igen igen igen
Levelezés igen igen igen igen igen
VoIP igen igen igen igen igen
Chat alkalmazások igen igen igen igen igen
Közösségi oldalak igen igen igen igen igen
Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen
Video megosztó alkalmazások igen igen igen igen igen
Online tv igen igen igen igen igen
Egyebek igen igen igen igen igen
Szolgáltatás díja kábeltévé esetén (nettó+áfa=bruttó Ft) 2598+130=
2728
3386+170=
3555
4173+209=
4382
5748+287=
6035
7323+366=
7689
Szolgáltatás díja önállóan (nettó+áfa=bruttó Ft) 2835+142=
2977
3622+181=
3803
4409+220=
4629
5984+299=
6283
7559+378=
7937
Üzleti előfizetési díj(nettó+áfa=bruttó Ft) 3622+181=
3803
4409+220=
4629
6378+319=
6697
8740+437=
9177
11102+555=
11657

 

Érvényes: 2021.06.30-től

 A fenti árak tartalmazzák az áfát!

b.) Internet-hozzáférési szolgáltatás, tartalom meghatározás és előfizetési díj:

 Területi megjelölés: Váncsod
Hozzáférési mód: kábel modemes

Érvényes: 2021.06.30-től

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN
Díjcsomag neve Mininet Optinet Econet Profinet Maxinet
Maximális letöltési sebesség (Mbps) 30 40 50 60 70
Maximális feltöltési sebesség (Mbps) 5 5 5 6 6
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbps) 20 25 30 35 40
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbps) 2 2 2 2 2
Minimális letöltési sebesség (Mbps) 0,25 0,25 0,5 0,5 1
Minimális feltöltési sebesség (Mbps) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5
Díjcsomagba foglalt adatforgalmi keret (le- és feltöltés irányban) (GB) korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan korlátlan
Szolgáltatások, alkalmazások, amelyek nem számítanak be a díjcsomagba foglalt adatforgalmi keretbe nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető
Adatkeret-túllépés kezelése (Túlforgalmazás kezelés) nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető nem értelmezhető
Késleltetés (Körbejárási) (ms) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Késleltetés-ingadozás (Körbejárási) (ms) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Csomagvesztés (10-3) szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja szolgáltató nem vállalja
Felhasználási módok, amelyekre a csomag alkalmas:
Web böngészés igen igen igen igen igen
Levelezés igen igen igen igen igen
VoIP igen igen igen igen igen
Chat alkalmazások igen igen igen igen igen
Közösségi oldalak igen igen igen igen igen
Fáljcserélő alkalmazások igen igen igen igen igen
Video megosztó alkalmazások igen igen igen igen igen
Online tv igen igen igen igen igen
Egyebek igen igen igen igen igen
Szolgáltatás díja önállóan (nettó+áfa=bruttó Ft) 2835+142=
2977
3622+181=
3803
4409+220=
4629
5984+299=
6283
7559+378=
7937
Üzleti előfizetési díj(nettó+áfa=bruttó Ft) 3622+181=
3803
4409+220=
4629
6378+319=
6697
8740+437=
9177
11102+555=
11657

 A fenti árak tartalmazzák az áfát!

 
Az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők táblázata*

A B C
1 A szolgáltató érdekkörébe eső tényezők Az előfizető érdekkörébe eső tényezők Egyéb tényezők
2  
a felhasználó által igénybe vett szolgáltatás jellemzői
az internet szolgáltató hálózati vagy a cella terheltsége
3 a szolgáltató hálózatának műszaki jellemzői és állapota a felhasználás földrajzi helye a felhasználó által igénybe vett internetes szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver jellemzői és állapota
4 a felhasználó rendelkezésére álló hálózati kapacitás a felhasználó által használt végberendezés(ek), vagy házhálózat műszaki jellemzői és állapota a felhasználó által igénybe vett internetes szolgáltatást, vagy tartalmat biztosító szerver terhelése
5 forgalomszabályozás (hálózatmenedzsment) alkalmazása a felhasználó végberendezésének, és hálózatának terheltsége hálózatot ért külső behatás

(pl. beázás, rongálás, mechanikai túlterhelődés, időjárás)

6 WIFI routeres használat esetén: a használat helyszínét jelentő épület jellege, az épülethez felhasznált építési anyagok árnyékoló hatása, távolság az antennától

 

2./

Csomag neve: DIGITÁLIS JÓLÉT ALAPCSOMAG
Hozzáférés típusa: kábelmodem
Biztosított kábelmodem: Docsis 20, Docsis 3.0
E-mail: Egyéni előfizető: 1 db postafiók

 

Web tárhely: Nincs
A csomagban átvihető havi maximális letöltési adatmennyiség korlát: Nincs
Letöltési irány Feltöltési irány
Névleges sávszélesség: 4 Mbit/s 1 Mbit/s
   minimális sávszélesség: 1 Mbit/s 0,25 Mbit/s
   maximális sávszélesség: 4 Mbit/s 1 Mbit/s
Hálózaton belüli garantált minimális sávszélesség: 1 Mbit/s 0,25 Mbit/s
Maximális számítógépek száma: 1 db

 

Nettó díj ÁFA Bruttó díj
Havi előfizetési díj: 1990 Ft 537 Ft 2527 Ft

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás esetén olyan természetes személy (előfizető) veheti igénybe a Digitális Jólét Alapcsomag (DJA) otthoni internet-hozzáférés szolgáltatást, akinek nem volt otthoni internet előfizetése sem saját, sem közeli hozzátartozójának nevén, az igénylés címén a szolgáltatóval kötendő előfizetői szerződés aláírását megelőző egy évben.

A DJA vonatkozásában előfizető: az a természetes személy, aki a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával (Szolgáltató) internet-hozzáférés szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll.

A DJA igénybe vételéhez az előfizetői szerződés megkötése során egyszeri díjtétel nem kerül megállapításra (pl. kiépítési díj, csatlakozási díj).

A DJA igénybe vételéhez a havi rendszerességgel fizetendő havi díjon kívül egyéb rendszeres díj, díjelem nem kerül megállapításra, illetve a havi díj ilyen további elemet nem tartalmaz (pl. éves díj).

A Szolgáltató a DJA keretén belül az internethozzáférés szolgáltatáson felül egyéb szolgáltatást (pl. fix IP cím, e-mail fiók) csak a fentiek szerint biztosít.

A Szolgáltató a DJA-hoz eszközt/készüléket nem biztosít.

A Szolgáltató a DJA-val igénybe vett internet-hozzáférés szolgáltatás esetén határozott időtartamú (1 éves) szerződéskötési lehetőséget biztosít.

A DJA-ra vonatkozó szerződés határozott időtartamán belül a csomagváltást kötbérfizetési kötelezettség, vagy más hasonló jogkövetkezmény alkalmazása nélkül biztosítja a Szolgáltató, amennyiben a szerződés szerinti Szolgáltatónál a DJA előfizetője magasabb kategóriájú csomagra kíván áttérni.

Otthoni internet-hozzáférés szolgáltatás DJA esetén adatforgalmi korlát nem kerül megadásra, mely alól kivételt képez a Szolgáltató mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott, nem rendeltetésszerű használat.