Információk

Előfizető felszólamlási lehetőségei szolgáltatóval való jogvita esetén

Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

 

1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével, az ÁSZF tartalmával kapcsolatos vita esetén, valamint nem természetes személy esetén a 2. pontban megjelölt ügykörökben az NHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez:

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 1015 Budapest Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.75.
Telefon: 1-457-7100
Telefax: 1-356-5520

2. Az ügyfélszolgálat Eht. 138. § (1) és (2) bekezdése szerinti működése, továbbá az általános szerződési feltételek Eht. 130. § (2) és (3) bekezdése szerinti hozzáférhetővé, illetve elérhetővé tétele és nyilvánosságra hozatala tekintetében az Eht. rendelkezéseinek megsértése esetén (természetes személy ügyében):

NFH Észak-alföldi Regionális Felügyelősége
4024 Debrecen, Szent Anna u. 36., (levélcím: 4002 Debrecen, Pf. 475.) Tel: 52/533-924, fax: 52/327-753

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (1)459-48-00, fax: 1/210-46-77

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu

3. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén:

Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) Tel: (1) 472-8900

4. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:

Gáborján – Szentpéterszeg Körjegyzőség
4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45., Tel.:54/416-910

 

5. Az első fokon illetékes bírósági fórum:

Debrecen Városi Bíróság 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. Tel.: 52/412-888
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4025 Debrecen, Széchényi u. 9. Tel: 52/526-710